Konsument (zakup w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową), zgodnie z brzmieniem art. 27 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827 ze zm.) może w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie.

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpić od umówy mogą Państwo przesyłając wypełnione oświadczenie, którego wzór dostępny jest na naszej stronie, oryginał dowodu zakupu oraz dokładnie zabezpieczony towar w nienaruszonym stanie wraz z oryginalnym opakowaniem na adres:

Eko Tech Robert Stompór
Chrobrego 45
26-600 Radom

W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki nastąpi zwrot środków pieniężnych na konto wskazane w oświadczeniu.

WAŻNE:
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem!

Poniżej znajdą Państwo wzór formularza odstąpienia od umowy:

https://oprawydladomu.pl/pliki/formularz-odstapienia.pdf

W przypadku pytań zachęcamy do skontaktowania się z nami drogą mailową lub drogą telefoniczną.